Xperio HR Innovation Center to koncepcja kompleksowego systemu służąca optymalizacji procesu rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Został oparty o nowoczesne rozwiązania informatyzne stosowane we wszystkich procesach związanych z oceną i pozyskiwaniem pracowników, a także zarządzaniem kadrami oraz rozwojem ich umiejętności i wiedzy. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu metody grywalizacji system wyróżnia się niespotykaną na rynku funkcjonalnością.

Cechy:

  • Obiektywna ocena kompetencji kandydata/pracownika
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron kadr
  • Pozwala na planowanie ścieżki rozwoju
  • Wskazanie zalecanych obszarów szkolenia
  • Zarządzanie KPI, czasem pracy i zadaniami
  • Prowadzenie rozliczeń
  • Zarzadzanie e-kartotekami pracowników
  • Wielojęzykowość
Zapraszamy do kontaktu
*
*
*
*